Connect with us

Administrație locală

Primăria Constanța ascunde bugetul Constanței

Mihai Daniel

Publicat

pe

Mai multe asociaţii din Constanţa cer administraţiei publice locale să publice proiectul de buget al oraşului pentru anul 2018. Totodată, primarul Decebal Făgădău este acuzat de încercări de a „disimula calendarul bugetar”. Conform legii, proiectul trebuia postat pe site-ul primăriei pe 18 ianuarie. Organizațiile civice din Constanța atrag atenția că bugetul pe 2018 nu a fost încă publicat pe site-ul primăriei. 

Societatea civilă din Constanța reacționează față de încercările de disimulare ale Primăriei Constanța cu privire la proiectul de buget al municipiului în anul 2018.
Legea bugetului public stat s-a publicat în Monitorul Oficial al României pe data de 3 ianuarie 2018. Conform Legii finanțelor publice locale, în termen de 15 zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial, primarii au obligația de a publica proiectul bugetului local. În termen de 15 zile de la publicare, cetățenii au dreptul de a formula contestații cu privire la proiectul de buget, contestații ce trebuie soluționate de către consiliul local.
Nici până în acest moment proiectul bugetului local nu a fost publicat, ceea ce atrage consecințe grave asupra bunului mers al administrației locale. Proiectele de buget trebuie aprobate în maximum 45 de zile de la publicarea bugetului de stat, adică până pe 19 februarie. Dacă bugetul local nu este aprobat până pe 19 februarie, autoritățile financiare vor stopa transferurile cu fonduri de la bugetul de stat. Din cauza întârzierilor, consiliul local nu va putea să aprobe bugetul mai devreme de 19 februarie, calendarul fiind deja depășit.
Reamintim că în acest an, precum și în anii trecuți, primarul Constanței a încercat să disimuleze calendarul bugetar prin publicarea unei variante de lucru în luna decembrie, deși acele proiecte nu reprezintă proiecte în sensul Legii finanțelor publice locale și nu sunt realiste ținând cont de lipsa de cunoaștere a fondurilor ce vor fi încasate prin transfer de la bugetul de stat.
Solicităm publicarea de îndată a proiectului bugetului local pe site-ul municipiului astfel încât cetățenii să poată formula contestații, conform legii și organizarea unei dezbateri publice.

Federația Tinerilor din Constanța
Asociația Elevilor din Constanța
Asociația Studenților din Constanța
Oceanic Club
Centrul pentru Resurse Civice
LCG Learning

Sursa foto : https://ct100.ro/

 

Facebook Comments

Administrație locală

De ce Regulamentul lui Fagadau privind parcarile din Constanta este considerat ilegal si discriminatoriu

Constanta MEA

Publicat

pe

Motivarea Tribunalului Constanța în dosarul în care judecătorii au decis anularea Hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa.

Hotărârea în cauză a fost votată în şedinţa din data de 28 iunie 2018, de 15 consilieri locali, şapte consilieri au fost împotriva acestui măsuri, iar alţi trei consilieri s-au abţinut. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, ea putând fi contestată la Curtea de Apel Constanța.

Cerere de revocare, respinsă de primar 

Potrivit motivării Tribunalului Constanța (fila 14), considerând că actul normativ reprezentat de HCL nr. 235/2018 conține o serie de reglementari nelegale, discriminatorii, de natură a vătăma drepturile și interesele legitime ale membrilor reclamantelor, dar și pe cele ale locuitorilor municipiului Constanța în egală măsura, contravenind însuși scopului pentru care a fost adoptat, arătat în art.1 alin.2 din Regulament, în baza disp. art.7 alin.1 și 11 din Legea nr. 554/2004, la data de 23.10.2018, reclamanții au formulat cerere de revocare a HCLM Constanța nr.235/2018. Solicitarea a fost respinsă prin Adresa nr. 179997/27.11.2018 emisă de Primarul municipiului Constanța.    Tot în motivarea instanței (fila 15) se arată că „proiectul de hotărâre ce a fost publicat pe site-ul Primăriei Constanța – secțiunea Informare și consultare publică – nu a fost însoțit de o notă de fundamentare, având doar o expunere de motive generică, succintă, precum și referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, documente obligatorii potrivit art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003, în procedura adoptarii unui act normativ.

„Prevederi încălcate“ 

„Pe cale de consecință, au fost încalcate prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003. În acest sens, se apreciază că expunerea de motive nu conține niciun argument care să fie de natură a justifica, în concret, necesitatea adoptării unui astfel de regulament, rezumându-se în exclusivitate numai la un expozeu de considerente teoretice, neputând fi limitată la considerente de ordin teoretic, trebuind a conține și elementele de fapt care să permită, pe de o parte, destinatarilor să cunoască și să evalueze temeiurile reglementarii, iar pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate“, se mai arată în motivare (fila 15).

Definiții redundante și clasificări inutile 

În continuare, Tribunalul Constanța mai arată în motivare (fila 16) că proiectul nu a fost publicat integral și într-un ziar de circulație locală, fiind publicate doar extrase din proiect, neînsoțite de documentele prevăzute de art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003. De asemenea, s-a mai reținut ca actul, în ansamblul său nu este coerent, regăsindu-se în conținutul acestuia definiții redundante, clasificări inutile, necuprinzând toate aspectele ce țin de organizarea și funcționarea parcărilor publice din municipiul Constanța.

Tarife diferite în funcție de zone

„Analiza conținutului Regulamentului relevă faptul că acesta nu cuprinde o zonare concreta a municipiului Constanța, desi în art. 4 se menționează că «domeniul public aparținând municipiului Constanța este structurat pe zone de parcare grupate pe cartiere», nefiind indicate zonele la care se referă art. 4 și relevanța zonării. Însă, se apreciază că, în perspectiva tarifului orar perceput, este esențiala împărțirea municipiului pe zone și perceperea unor tarife diferite funcție de zonele respective. Regulamentul nu cuprinde o zonare concretă a municipiului Constanța. (…) Din punct de vedere al locurilor de parcare, zonarea trebuie să aibă în vedere nu doar cartierele municipiului, ci zonele de interes public, gradul de aglomerare urbană din anumite zone, cu consecințe directe asupra tarifului de parcare perceput, tariful de parcare trebuind  diferențiat raportat la zonarea astfel stabilită, nefiind firesc ca locurile de parcare din zone periferice ale orașului să fie taxate la fel cu cele din zona centrală a orașului“, potrivit motivării (fila17).

Dispoziții din Regulament, nelegale 

„Regulamentul nu conține reguli clare privind modul de exploatare al parcărilor situate lângă instituții/autorități publice al căror personal utilizează zilnic, cel puțin 8 ore, parcările situate lângă instituția în care își desfășoară activitatea. Astfel, dispozițiile art. 10 alin.2 lit. b) din Regulament sunt nelegale, în condițiile în care „permit” administratorului parcărilor perceperea taxei de parcare exclusiv prin aplicația de taxare sau prin SMS la numărul scurt. Or, plata taxei de parcare trebuie să fie accesibilă oricărui cetățean posesor al unui vehicul, prin urmare regula ar trebui să fie plata taxei de parcare la automatele de parcare și/sau casieriile parcărilor, iar plata prin utilizarea aplicației de taxare sau prin SMS să fie o opțiune, cu atât mai mult cu cât la plata prin SMS se percepe o suma mai mare decât la plata prin automatele de parcare“, potrivit motivării (fila 21).

Problema SMS-urilor  

Mai mult, judecătorii arată că „plata prin SMS presupune în mod obligatoriu deținerea unui telefon mobil, fapt de natură a limita accesul unora dintre posesorii de autovehicule în parcarile în care nu există automate de parcare, nici casierii, iar plata taxei se face exclusiv prin SMS. „Din această perspectivă, dispozițiile art. 10 alin.2 lit. b) din Regulament încalcă prevederile art. 3 alin. 2 din OG nr.72/2002 potrivit cu care „Persoanele fizice și/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber și nediscriminatoriu, în condițiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public și privat organizate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale în a căror rază își au reședința/sediul sau își desfășoară activitatea”, precum și ale art. 36 alin. 1 din același act normativ, care stabilește că „Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat este garantat, în condițiile legii, tuturor utilizatorilor”, conform motivării (fila 21).

Fuga la SPIT

Instanța mai reține (la fila 22 a motivării) că persoanele care doresc să utilizeze un loc de parcare pentru care se percepe un tarif orar, beneficiază de mai multe metode, alternative de plată a acestui tarif orar – SMS la număr scurt, plata direct în aplicație, din cont bancar, cu ajutorul telefonului mobil – unul dintre acestea – respectiv plata la ghișeele SPIT din municipiu – necesitând deplasarea persoanei pentru a achita tariful de parcare, la ghișeele SPIT, care sunt câteva la nivelul municipiului și la distanțe apreciabile de amplasarea locurilor de parcare special amenajate, solicitându-se plata anticipată a tarifului – sau accesul la un smartphone care să permită descărcarea unei aplicații prin intermediul căreia se poate face plata, sau existența unui cont bancar din care să se efectueze plata prin SMS, procedându-se la achitarea tarifului stabilit prin mijlocul de plată cel mai adecvat propriei persoane, în contextul posibilității acesteia. În acest sens, este de observat că problema plătii prin SMS, cu telefonul mobil, a fost adusă în atenția autorităților locale, existând situatii în care noua aplicație prin care se face parcarea a funcționat cu mare întârziere sau neprimindu-se confirmarea plății, ceea ce echivalează cu neplata.

„Maniera de exploatare a locurilor de parcare de reședință, discriminatorie“ 

La fila 27 a motivării se arată că „maniera de exploatare a locurilor de parcare de reședință este discriminatorie, contrar prevederilor art.8 lit. a) din Regulament, în ce privește posesorii de abonament, dat fiind că aceștia plătesc pentru intervalul orar 17.00 – 08.00, interval în care restul locurilor de parcare publice sunt utilizate gratuit, dar și în raport cu beneficiarii parcărilor comerciale, care dispun de locurile de parcare închiriate fără limită de timp“. În acest context, instanta a apreciat că maniera de utilizare a locurilor de parcare de reședință stabilită prin Regulament este total inadecvată, lipsind posesorii abonamentelor de posibilitatea de a beneficia de serviciul pentru care au plătit, adica de locurile rezervate.

Sancțiuni 

„Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reședință, se face prin autorizația de parcare, care va fi poziționată pe bordul autoturismului, la loc vizibil. Este evident că cei care nu vor respecta prevederile Regulamentului, sunt pasibili de amendă, ocuparea unui loc de parcare fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata, neexpunerea la loc vizibil de către șoferi în parbrizul mașinii a tichetului de parcare, utilizarea fără drept a locurilor de parcare rezervate, nerespectarea programului instituit pentru arcările de reședință, refuzul de a elibera un loc de parcare rezervat la solicitarea titularului autorizației fiind contravenții care se pedepsesc cu amendă de la 600 la 1000 lei“, potrivit motivării (fila 28).

Nu toți constănțenii, posesori de autovehicule, sunt bugetari 

„Un aspect deloc de neglijat este și faptul că intervalul orar la care face referire art. 11 din Regulament corespunde unui program normal de lucru al instituțiilor bugetare, aceasta în condițiile în care nu toți locuitorii municipiului Constanța, posesori de autovehicule, sunt bugetari, sens în care, potrivit art. 11 alin. 1  lit. c) din Regulament, posesorii locurilor de parcare de resedință pe bază de abonament, care lucrează în mediul privat și al căror program de lucru nu se încadrează în intervalul orar 08.00 – 17.00, vor fi obligați să achite, pe lângă taxa de rezervare a locului de parcare, și un tarif orar zilnic pentru perioada ce excede intervalului 17.00 – 08.00, dată fiind rezervarea pe baza abonamentului, ce privește doar acest interval. În aceeași situație se regăsesc și alte categorii de persoane, spre exemplu studentii și pensionarii“, se mai arată în motivarea instanței.

Manieră de exploatare, discriminatorie 

Mai mult, judecătorii consideră că „maniera de exploatare a locurilor de parcare de reședință este discriminatorie, contrar prevederilor art.8 lit. a) din Regulament, în ceea ce privește posesorii de abonament, dat fiind ca aceștia platesc pentru intervalul orar 17.00 – 08.00, interval în care restul locurilor de parcare publice sunt utilizate gratuit, dar și în raport cu beneficiarii parcărilor comerciale, care dispun de locurile de parcare închiriate – fără limită de timp“.

Persoana care a achitat un tarif anual nu are acces la loc 

În opinia instanței, este de neconceput ca beneficiarul locului de parcare, care achită un abonament anual, să nu poata beneficia de serviciul a cărui contravaloare a achitat-o (întrucât nu își poate bloca locul de parcare și, implicit, prin ocuparea acestuia de catre o altă persoană, în intervalul 08,00 – 17,00, nu poate folosi locul de parcare cu privire la care posedă abonament), în timp ce persoana care a parcat pe locul respectiv în intervalul 08,00 – 17,00 beneficiază în mod gratuit de locul respectiv de parcare. Practic, se ajunge la situația discriminatorie, nelegală și halucinantă în care, cu alte cuvinte, persoana care a achitat un tarif anual nu are acces la loc, în detrimentul persoanei care nu a achitat niciun tarif, ceea ce contravine oricărui sistem de taxe legale, în care, odată achitată o taxă aferentă unui serviciu public, se beneficiază de acel serviciu.

Ridicarea vehiculului, nelegală 

De asemenea, în motivare se mai arată că măsura complementara a ridicării vehiculului, instituită prin art. 25 alin. 3 din Regulament, este, de asemenea, nelegală. Sub un prim aspect, pentru ca autoritățile publice locale nu au dreptul de a reglementa alte sancțiuni complementare decât cele enumerate în art. 5 alin. 3 din OG nr. 2/2001.    În final, Tribunalul Constanța conchide precizând că modalitatea prin care a fost reglementată gestionarea – organizarea și funcționarea parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța – încalcă principiile unei bune administrații.

Facebook Comments
Citeste in continuare

Administrație locală

(P) Cine este Dan Barna?

Constanta MEA

Publicat

pe

Salut!

Sunt Dan Barna. Știu că încă nu știi prea multe lucruri despre mine, așa că dă-mi voie să mă prezint.

Am 44 ani și sunt sibian. În copilărie îmi făceam vacanțele de vară în Poiana Sibiului și la Rășinari. Apoi liceul, la Gheorghe Lazar: volei, baschet și istorie – chiar voiam să mă fac arheolog. Dar ai mei m-au convins să dau la o facultate care să-mi dea ulterior mai multe opțiuni profesionale. Dacă tot i-am menționat pe ai mei: tatăl meu a lucrat în Italia – în construcții – vreme de 15 ani. Deci știu cum e.

Am făcut Dreptul, la București. Stăteam în gazdă cu Werther, motanul meu negru, și le acordam asistență juridică tinerilor la Centrul de Informare pentru Tineret. Am absolvit în 1998, iar apoi am avut o experiență care m-a marcat, la Institutul Internațional pentru Dreptul Dezvoltării. După care m-am angajat, „cum se face”, la o casă de avocatură serioasă unde am fost avocat de consultanță. Eram OK, doar că nu mă pasiona ceea ce făceam. Adică voiam să fac, nu doar să conspectez mii de pagini de legislație. Viața era ultra-confortabilă, dar nu era locul meu acolo. Așa că într-o bună dimineață mi-am dat demisia.

Norocul meu a fost să dau repede de un anunț al Delegației Comisiei Europene care căuta monitori de proiecte. Și așa a început totul. Au urmat 6 ani extraordinari (2001-2007) în care am trecut cam prin toate rolurile și pozițiile posibile pe care le poți avea în relație cu instituțiile europene: evaluator, monitor financiar, coordonator național de campanii, asesor, formator, consultant strategic. Apoi, pentru că România urma să adere la UE, am fost unul dintre cei 17 români admiși pentru a fi certificați internațional ca instructori în domeniul fondurilor structurale.

Unul dintre ceilalți 16 era Dragoș Jaliu, cu care m-am înțeles atât de bine încât am decis să fondăm o companie. Primul proiect s-a constituit într-un site – fonduri-structurale.ro – care a devenit rapid cea mai relevantă sursă privind finanțările din România. Apoi am dezvoltat un curs de management de proiect care a devenit, prin calitatea conținutului și prin abilitățile noastre de formatori, un curs de referință pentru toți cei interesați și implicați în domeniul fondurilor europene.

Dar compania nu a fost singura schimbare din viața mea: tot în 2007 m-am căsătorit la Sibiu cu Olguța, care a fost impresionată, sper, de magnifica tocăniță pe care știam s-o gătesc.

Vreme de 10 ani compania a mers ca pe roate, iar eu am contribuit în calitate de expert la implementarea a 12 mari proiecte finanțate prin Fondul Social European. „Și au trăit fericiți până la…”

…până în mai 2016, când am primit un telefon de la Dacian Cioloș. Avea nevoie de un expert în fonduri europene pentru poziția de Secretar de Stat la Ministerul Fondurilor Europene. M-am sfatuit cu Olguța, apoi cu partenerul meu, și în cele din urmă am decis să accept. Au fost 6 luni epuizante, în care am coordonat închiderea perioadei de finanțare 2007-2013 și o parte dintre lansările de apeluri pentru nouă perioadă, 2014-2020. În total, am ajutat la atragerea în România a 7,3 miliarde de euro.

Am învățat enorm în acele 6 luni. Am învățat că dacă ești decis să rezolvi ceva, poți depăși ideea că „nu se poate!” din cauza sistemului, a funcționarilor sau a legilor citite de-a-ndoaselea. Au fost momente când am ajuns până în vârful Ministerului Finanțelor pentru a corecta mecanisme care făceau imposibilă plata sau recuperarea TVA-ului de către beneficiarii de finanțări europene. Am reușit de fiecare dată, pur și simplu pentru că nu l-am acceptat pe „nu se poate”.

Și m-a pătruns atât de bine acest „ba se poate!” încât la sfârșitul guvernului tehnocrat m-am hotărât să contribui mai departe la reformarea României. Era un singur loc în care mi se părea ca pot face asta – în USR. Am avut 100 % încredere în ei, iar ei acum au încredere în mine și îmi susțin candidatura la prezidențiale.

Oamenii din partid spun ca sunt mai degrabă un idealist. Cei care mă cunosc din „fonduri europene” zic ca sunt un realist. Mă bucur, pentru că așa mă vad și eu: un idealist realist. Suficient de idealist încât să vreau să trăim cu toții fericiți în România – nu în altă parte. Și suficient de realist încât să am un plan concret despre cum să izbutim acest lucru.

 

CINCI MOTIVE SĂ VOTEZI PENTRU DAN BARNA

  1. România are mare nevoie de un președinte „full-time”. Adică de un președinte non-stop, care nu dispare și nu tace atunci când trebuie să ia decizii. Dan Barna va fi un astfel de președinte.
  2. Are voința să se bată pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru societate, așa cum a făcut-o la Fără Penali în Funcții Publice.
  3. Este un om nou în politică, are alte modele si altă mentalitate decât politicienii de până acum.
  4. Cu Dan Barna președinte, Alianța USR PLUS va avea toate șansele să formeze viitorul guvern, care va fi condus de Dacian Cioloș.
  5. Dan Barna președinte este cea mai bună garanție că lucrurile pentru care noi am intrat în politică pot deveni realitate. E vorba de independența justiției, transparență în cheltuirea banului public, reforma administrației publice, finalizarea autostrazilor, Fără Penali în Funcții Publice, spitale curate si școli mai bune.

 

Facebook Comments
Citeste in continuare

Administrație locală

USR Constanta: Fondul clasei și al școlii sunt interzise prin lege

Constanta MEA

Publicat

pe

USR Constanta o sustine pe eleva Roxana Serban, care a dezvaluit presei in urma cu cateva zile faptul ca in liceul Traian din Constanta se percep sume considerabile de bani de la parinti pentru ” Fondul Clasei”:

„Suntem solidari cu Roxana Şerban, elevă a Liceului Teoretic „Traian”, cu atât mai mult cu cât domnişoara scoate în evidenţă o situație binecunoscută în instituțiile de învățământ din Constanța, situație generată şi de incapacitatea şi dezinteresul administrației locale de a finanța educația la un nivel corespunzător.
Reamintim tuturor celor implicați că solicitarea fondului şcolii sau a fondului clasei sunt interzise prin lege.
Condamnăm vehement orice presiune sau încercare de a cenzura semnalele de alarmă pe care tânara generație le trage şi considerăm că noi, în calitate de părinți, trebuie să fim uniți pentru a putea elimina astfel de practici”.

 

Sursa foto: Roxana Serban

Facebook Comments
Citeste in continuare

Parteneri

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Știri din Constanța

advertoriale SEO advertoriale SEO
Social3 săptămâni ago

Advertoriale SEO pentru o afacere stabila

Atunci cand vrei sa ai parte de cele mai bune rezultate pe motoarele de cautare trebuie sa gasesti o modalitate...

Eveniment2 luni ago

Un bărbat a murit după ce un incendiu i-a cuprins locuința din Horia

Un bărbat de 65 de ani, din comuna tulceană Horia, a murit, marți seară, după ce locuința i-a fost cuprinsă...

Eveniment2 luni ago

O viață de poveste! Constănțeancă de 95 de ani, văduvă de război

Maria Moroeanu, o constănțeancă în vârstă de 95 de ani, văduvă de război, a fost vizitată zilele de trecute de...

butoaie vin butoaie vin
Social3 luni ago

De ce sunt butoaiele de polipropilena ideale pentru vin?

O data cu venirea toamnei, cei mai multi dintre gospodarii care detin vii incep sa se gandeasca in ce fel...

Eveniment8 luni ago

Cercetat penal pentru că strânge fonduri pentru reabilitarea Cazinoului

Polițiștii constănțeni au deschis un dosar de cercetare penală pe numele unui bărbat care a inițiat o strângere de fonduri...

Eveniment8 luni ago

Programul chioșcurilor RATC în perioada minivacanței de Paști și 1 Mai

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicului călător programul de funcționare al chioșcurilor RATC, pentru procurarea biletelor și abonamentelor,...

Eveniment8 luni ago

VIDEO| Incendiu la o terasă pe plaja Trei Papuci

VIDEO| Incendiu la o terasă pe plaja Trei Papuci – Realitatea de Constanța ...

Eveniment8 luni ago

Prinși de polițiști după ce au înșelat mai multe persoane cu materiale de construcții

Doi bărbați au fost prinși de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Constanța după ce au înșelat mai...

Eveniment8 luni ago

RATC scoate pentru turiști autobuzele etajate, pe linia CiTy TOUR

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța reintroduce în circulație, pentru mini vacanța 26 aprilie – 05 mai, linia turistică CiTy...

Comunicate de Presă8 luni ago

Sumă absolut fabuloasă! Câți bani câștigă Lidia Buble și Răzvan Simion în doar două ore – capital.ro | ConstantaMEA

Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, firma înființată de artistă în noiembrie 2017 înregistra deja încasări de 24.000 de euro...